Suzie Levinson - Photography course

 ברוך הבא לקורס הצילום של סוזי

 ברוך הבא, הנך נמצא באזור הקורסים הדיגיטליים של סוזי לוינסון,
כל קורס מכסה את החומר על נושא הצילום אותו אתה לומד.

 

לצפיה בקורס

1.בחר את הקורס אותו רכשת.

2.התחבר עם הפרטים (שם משתמש וסיסמא) שהזנת בזמן רכישת הקורס.

3.תשתיק את הסמארטפון, תיקח נשימה, והכנס לתחום לימוד מרתק. 
בהצלחה וצפיה נעימה!

צילום 
מוצר
בסמארטפון

קורס
צילום
מזון

צילום
מוצר
לצלמים